Surf eskola


Ikasi ondo pasatuz gure Surf Eskolan

Aprobetxa ezazu urteko sasoirik onena astean behin talde txikietan egiten ditugun ikastaroekin surfean ikasteko

Aldia: ekaina/uztaila/abuztua/iraila eta eskolako oporrak

UDAKO IKASTAROAK

Asteko ikastaroak astelehenetik ostiralera ematen dira, hainbat txandatan (3 txanda goizez eta 2 txanda arratsaldez). Ikastaro horiek bilakaera azkarra ahalbidetzen dute, monitorearen jardunaren erregulartasunari eta eguneroko jarraipenari esker.

Olaturik edo surfean aritzea eragozten duen bestelako fenomenorik ez badago, beste jarduera osagarri batzuk egiten dira (talde-dinamikak, ariketa fisikoak, uretako jolasak).

Ikastaro horietan ikasleen garraioa sartzen da, beharrezkoa izanez gero. Horretarako, gure ibilgailuek joan-etorriko hainbat geldialdi egiten dituzte, Hondarribian hasi eta Hendaiako hondartzan amaitzen dena.

Hondarribia:

San Juan de Dios Rotonda
Autobus amute geltokia

Irun:

Erromesen aterpetxea
Ertzaintzaren biribilgunea

Ikastaroen ordutegiak

Goizeko txandak:
9-11.15
10.10etik 12.30era
11.30etik 13.50era

Arratsaldeko txanda
16:30etik 18:45era

Ordutegi horiek Hondarribiko geltokitik (San Juan de Dios Plaza) irteteko eta itzultzeko orduari dagozkio.

* Ordutegi horietan eskolarekin zerikusirik ez duten arrazoiak egon daitezke (trafikoa, aparkalekua, polizia-kontrolak, etab.)

Ikastaroen prezioa

Prezioa ikasleko eta asteko = 130 €

Zuzeneko familia bakoitzeko deskontua = 5%

Deskontua segidako astekako = 5%

Erreserbatu

Periodo: junio/julio/agosto/septiembre y vacaciones escolares

CURSOS DE VERANO

Los cursillos semanales se imparten de lunes a viernes en varios turnos (3 turnos por la mañana y 2 turnos por la tarde). Estos cursillos permiten una evolución rápida gracias a la regularidad de la práctica y el seguimiento diario del monitor.

En caso de ausencia de olas u otros fenómenos que imposibiliten surfear, se realizan otras actividades complementarias (dinámicas de grupo, ejercicios físicos, juegos en el agua…)

En estos cursillos se incluye el transporte de los alumnos en caso de ser necesario. Para ello nuestros vehículos realizan un recorrido con varias paradas tanto de ida como de vuelta que se inicia en Hondarribia y finaliza en la playa de Hendaia.

Hondarribia:

  • San Juan de Dios Rotonda
  • Parada de Autobus amute

Irún:

  • Albergue peregrinos
  • Rotonda Ertzaintza

Horarios de los cursillos

Turnos por la mañana:

  • 9 a 11.15
  • 10:10 a 12:30
  • 11.30 a 13.50

Turno por la tarde tarde

  • 15h30 a 17h45
  • 17h45 a 20h00

Estos horarios corresponden a la hora de salida y de vuelta a la parada de Hondarribia (San Juan de Dios Plaza)

*Estos horarios pueden verse afectados por causas ajenas a la escuela (tráfico, aparcamiento, controles policiales…)

Precio de los cursillos

Precio por alumno y semana= 130€

Descuento por familia directa=5%

Descuento por semanales seguidas= 5%

Reservar