Hastapenak

1. eta 2. mailetarako

Ikasi surfean modu erraz eta seguruan, familia giroan eta giro dibertigarrian, surfarekin duzun lehen harremana izan edo ez.

Hastapen klase guztiak Hendaiako hondartzan ematen dira

Surfean hasteko munduko hondartzarik onenetako bat da, mendebaldeko haize nagusietatik babestutako hondartza baita; olatuak leunak dira, ez dago korronte indartsurik, eta itsasgoran zein beheran egin daiteke.

Gure kalitate-konpromisoa errespetatuz, gure hastapen-eskola guztiak gehienez ere 6 ikasleko ratio batera mugatzen dira monitore bakoitzeko. Gainera, ikasleak adinaren arabera modu homogeneoan bilduko dira.

Surf Teknika Eskolak beharrezko materiala emango dio ikasle bakoitzari: neoprenozko jantzia eta iniziazioko surf taula, bere neurri eta pisura egokitutako asmakizunarekin. Materiala prezioan sartuta dago (taula, traje laburra edo 3/2, txikota, likra)

Hona hemen hastapen mailako ikastaro eta eskola aukera hauek

Aldia: ekaina/uztaila/abuztua/iraila eta eskolako oporrak

UDAKO IKASTAROAK

Asteko ikastaroak astelehenetik ostiralera ematen dira, hainbat txandatan (3 txanda goizez eta 2 txanda arratsaldez). Ikastaro horiek bilakaera azkarra ahalbidetzen dute, monitorearen jardunaren erregulartasunari eta eguneroko jarraipenari esker.

Olaturik edo surfean aritzea eragozten duen bestelako fenomenorik ez badago, beste jarduera osagarri batzuk egiten dira (talde-dinamikak, ariketa fisikoak, uretako jolasak).

Ikastaro horietan ikasleen garraioa sartzen da, beharrezkoa izanez gero. Horretarako, gure ibilgailuek joan-etorriko hainbat geldialdi egiten dituzte, Hondarribian hasi eta Hendaiako hondartzan amaitzen dena.

Hondarribia:

San Juan de Dios Rotonda
Autobus amute geltokia

Irun:

Erromesen aterpetxea
Ertzaintzaren biribilgunea

Ikastaroen ordutegiak

Goizeko txandak:

9-11.15
10:10etik 12: 30era
11.30etik 13.50era

Arratsaldeko txanda

16: 30etik 18:45era

Ordutegi horiek Hondarribiko geltokitik (San Juan de Dios Plaza) irteteko eta itzultzeko orduari dagozkio.

* Ordutegi horietan eskolarekin zerikusirik ez duten arrazoiak egon daitezke (trafikoa, aparkalekua, polizia-kontrolak, etab.)

Ikastaroen prezioa

Prezioa ikasleko eta asteko = 130 €

Zuzeneko familia bakoitzeko deskontua = % 5

Deskontua segidako astekako = % 5

Erreserbatu

Periodo: junio/julio/agosto/septiembre y vacaciones escolares

CURSOS DE VERANO

Los cursillos semanales se imparten de lunes a viernes en varios turnos (3 turnos por la mañana y 2 turnos por la tarde). Estos cursillos permiten una evolución rápida gracias a la regularidad de la práctica y el seguimiento diario del monitor.

En caso de ausencia de olas u otros fenómenos que imposibiliten surfear, se realizan otras actividades complementarias (dinámicas de grupo, ejercicios físicos, juegos en el agua…)

En estos cursillos se incluye el transporte de los alumnos en caso de ser necesario. Para ello nuestros vehículos realizan un recorrido con varias paradas tanto de ida como de vuelta que se inicia en Hondarribia y finaliza en la playa de Hendaia.

Hondarribia:

  • San Juan de Dios Rotonda
  • Parada de Autobus amute

Irún:

  • Albergue peregrinos
  • Rotonda Ertzaintza

Horarios de los cursillos

Turnos por la mañana:

  • 9 a 11.15
  • 10:10 a 12:30
  • 11.30 a 13.50

Turno por la tarde tarde

  • 15h30 a 17h45
  • 17h45 a 20h00

Estos horarios corresponden a la hora de salida y de vuelta a la parada de Hondarribia (San Juan de Dios Plaza)

*Estos horarios pueden verse afectados por causas ajenas a la escuela (tráfico, aparcamiento, controles policiales…)

Precio de los cursillos

Precio por alumno y semana= 130€

Descuento por familia directa=5%

Descuento por semanales seguidas= 5%

Reservar
Aldia: urte osoa

KLASE PARTIKULARRAK

Zorrotza bazara eta tratu esklusiboagoa bilatzen baduzu, hau da zure aukerarik onena. Klaseak emateko unerik onena bilatzen dugu, zure erabilgarritasunean eta olatuen kalitatean oinarrituta, bakarrik bazatoz zein esperientzia zure lagun edo senideekin partekatu nahi baduzu. Klase partikularrak urte osoan daude eskuragarri, aldez aurretik hitzordua eskatuta.
Klase hauek garatzeko, hondartzan geratzen gara zuzenean.

Klase partikularren prezioak

IRAUPENA

1H00

1H30

2H00

1 ikasle

70

95

120

2 ikasle

55

75

90

3 ikasle

45

60

75

4 ikasle edo gehiago

40

50

60

Taula honetan adierazitako prezioak pertsonako prezioa dira, €-tan
Kontsultatu
Aldia: urritik maiatzera

AKADEMIA

Eskola-aldian (urritik ekainera) hilero edo hiru hilean behin entrenamenduak egitea proposatzen dugu, ikasleek bilakaera progresiboa lor dezaten, astean 1 edo 2 klase egiteko aukerarekin, bai astegunetan, bai asteburuetan.

Formatu horrek ikasleekin lan egiteko aukera ematen du, epe ertain/luzera ezarritako helburuetan oinarrituta, eta, horretarako, talde homogeneoak osatzen ditugu, adinaren eta surf-mailaren arabera.

Baldintza atmosferiko desegokiengatik surf egin ezin bada, jarduera osagarriak egiten dira, hala nola surf skatea, ariketa fisikoak edo alderdi psikologikoak lantzen dira (konfiantza, beldurra, etab.).

A Nahieran formatuko eskolen iraupena 2:30ekoa da, ikasleen garraioa barne, beharrezkoa izanez gero. Horretarako, gure ibilgailuek joan-etorriko hainbat geldialdi egiten dituzte, Hondarribian hasi eta Hendaiako hondartzan amaitzen dena.

Klaseen formatu honetan, 4/3 jantzia ez dago prezioan sartuta eta 5 €balio du saio bakoitzeko.

A Nahieran klaseak hilabetea amaitzean ordaintzen dira.

Akademiaren formatuaren prezioa:

HILEAN 60 €-TIK GORA, KONTSULTATU

Neguko jantzia alokatzea (4/3mm) = 5 €/ saioa

Neguko trajearen alokairua (4/3mm)= 5€/saioa

Kontsultatu
Periodo: de Octubre a Mayo

ACADEMIA

Durante el periodo escolar (de octubre a Junio) proponemos entrenamientos mensuales o trimestrales para que los alumnos consigan una evolución progresiva con la posibilidad de hacer 1 o 2 clases por semana tanto entre semana como fines de semana.

Este formato permite trabajar con los alumnos en base a unos objetivos marcados a medio/largo plazo y para ello formamos grupos homogéneos en cuanto edad y nivel de surf

En caso de no poder surfear debido a condiciones atmosféricas inapropiadas, se realizan actividades complementarias como el surf skate, ejercicios físicos o se trabajan aspectos psicológicos (la confianza, el miedo etc..).

La duración de las clases en formato academia es de 2h30 incluyendo el transporte de los alumnos en caso de ser necesario. Para ello nuestros vehículos realizan un recorrido con varias paradas tanto de ida como de vuelta que se inicia en Hondarribia y finaliza en la playa de Hendaia.

En este formato de clases, el traje 4/3 no está incluido en el precio y tiene un coste de 5€ por sesión.

El pago de las clases de Academia, se realiza antes de empezar el mes.

Precio del formato academia:

Cursos mensuales:

1 sesión por semana= 80€/mes

2 sesiones por semana =150€/mes

Alquiler traje invierno (4/3mm)= 5€/sesión

Consulta disponibilidad
Aldia: urritik maiatzera

NAHIERAN

Zure mailarako egokiak diren olatuekin bakarrik eman nahi baduzu eskola, hau da aukerarik onena, gutxieneko olatu-kalitatea bermatzen baitu saio produktiboa ziurtatzeko. Monitoreek aurreikuspen ozeanografikoen arabera deitzen dituzte saioak, bai astegunetan, bai asteburuetan, ikasleek osatutako whatsapp talde batean.

Nahieran formatuko eskolen iraupena 2:30ekoa da, ikasleen garraioa barne, beharrezkoa izanez gero. Horretarako, gure ibilgailuek joan-etorriko hainbat geldialdi egiten dituzte, Hondarribian hasi eta Hendaiako hondartzan amaitzen dena.

Klaseen formatu honetan, 4/3mm jantzia ez dago prezioan sartuta eta 5€ balio du saio bakoitzeko.

Nahieran klaseak hilabetea amaitzean ordaintzen dira.

Prezioak Nahieran:

Taldean alta ematea: 30 €

Taldeko saioa (gutxienez 3 ikasle): 22 €/ Ikasleko

Saioa 2 pertsona: 30 €/ Ikaslea

1. saioa: 55 €/ Ikaslea

Neguko jantzia alokatzea (4/3mm) = 5 €/ saioa

Kontsultatu